Effektiv presentationsteknik

Det här är kursen för dig som vill bli en kompetent och omtyckt presentatör och ledare av möten. Under två givande dagar varvar vi teori och fakta med mycket praktisk övning så att du som deltagare får arbeta med de verktyg som presenteras. Vi fokuserar på hur du mottagaranpassar och planerar en presentation, hur du strukturerar fakta och innehåll samt hur du på bästa sätt genomför presentationen. Dessutom går vi igenom klassiska fallgropar och behandlar hur du på bästa sätt fångar och engagerar åhörarna. Varje kursdeltagare får ett par dagar efter avklarad kurs en personlig utvärdering mejlad till sig.

Kursen vänder sig till dig som vill kommunicera på ett tydligt och mottagaranpassat sätt, argumentera för en idé, föra fram ett viktigt budskap eller motivera dina kollegor och medarbetare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till medarbetare som i sin yrkesroll måste kunna kommunicera och tala på ett övertygande sätt, kunna kommunicera ett viktigt budskap, argumentera för en idé samt att få med andra. Det här är kursen för dig som vill vässa din personliga framtoning inför andra och framstå som mer intresseväckande, förtroendeingivande och entusiasmerande.

Innehåll

I utbildningen läggs stor vikt vid att deltagarna ska få jobba aktivt med övningar och få samt ge feedback under utbildningen. Således innehåller kursen stora delar av praktiska inslag för deltagarna. Vi kommer att fördjupa oss i två modeller som lämpar sig bra för att övertyga lyssnarna och argumentera för en idé. Vårt mål är att kursdeltagarna efter utbildningen känner att de har massor med verktyg att använda sig av per omgående.
Dag 1 avslutas med att kursdeltagarna får en större presentationsuppgift att förbereda hemma, dag 2 infaller ca 30 dagar efter första tillfället då deltagarna framför sin presentation

Kursinnehåll
• Mottagaranpassning
• Förberedelse/planering
• Strukturer
• Tekniken
• Den förtroendeingivande talaren
• Talaren och lyssnaren
• Hantera frågor
• Uppmärksamhetens fallgropar
• Power Point
• Karaktär
• Känsla vs rationalitet
• Dialog och delaktighet
• Manus
• Manligt vs kvinnligt
• Retoriska modeller
• Effektiva inledningar
• Hantera nervositet
• Praktisk träning med feedback
• Utvärdering

Kursledare är Oskar Sergel som driver Sergel Talarkonst och som genom åren har utbildat tusentals deltagare i effektiv presentationsteknik.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss