Entreprenadjuridik, grundkurs

Goda kunskaper i byggandets spelregler kan vara helt avgörande för dig som bygg- eller anläggningsentreprenör. Genom kursen får du grundläggande entreprenadjuridiska kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter. Det övergripande syftet med kursen är att optimera det ekonomiska utfallet i dina projekt. Kursens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB-U 07 och ABT-U 07.

Målgrupp

Alla inom bygg- och anläggningssektorn med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.

Praktisk erfarenhet från byggbranschen är önskvärd, men inte nödvändig.

Innehåll

Kursinnehåll
• Praktisk avtalsrätt och genomgång av viktiga begrepp
• Upphandlings- entreprenad- och ersättningsformer
• Grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 med tyngdpunkt på åtagandets omfattning, ändrings- och tilläggsarbeten, hinder och störningar, garantitider, fel och ansvarsfrågor, ekonomi och besiktning m.m.
• Kompletterande viktiga regler i underentreprenörsavtalen

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss