BAM - utbildning, inriktning bygg

Vad bestäms av lagar och regler i din verksamhet? Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö - BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Målgrupp

Kursen vänder sig framför allt till dig som är chef, arbetsledare, skyddsombud eller facklig företrädare inom byggbranschen, och har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Innehåll

Dag 1.
Arbetsmiljölagen ,
Skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet enligt AML och AFS.
Arbetsmiljöplan
Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001:1

Dag 2.
Hur vi påverkas (buller, vibrationer, damm, kemikalier mm)
Fortsättning grupparbete ”Hur vi påverkas” Redovisning av grupparbete
Arbetstrivsel – Arbetsmiljö rond
AFS Bygg & Anläggning 1999:3
Frånvaroekonomi

Dag 3.
Psykosocial arbetsmiljö – Genomgång av OSA föreskriften
Arbetstid – arbetsbelastning (del i OSA)
Kränkande särbehandling (del i OSA)
Psykosocial arbetsmiljö – Hur implementerar vi SAM och OSA hos oss
Belastningsergonomi AFS 2012:1
Rehabilitering , vem ansvarar för vad?
Personligt Handlingsprogram

Omfattning

3 dagar

Kontakt

Maria Eriksson
maria@foretagsutbildarna.se