Leverantörsreskontra, välj rätt och ha koll på din leverantör

Betalströmmarna in och ut ur företaget är viktiga att hålla kontroll på, då de dels leder ut till kundreskontran och leverantörsreskontran. Alla metoder vi går igenom kan integreras i ditt eget företags rutiner. Den här utbildningen ger deltagarna verktyg för att hitta rätt sammansättning av skickliga och pålitliga leverantörer för deras verksamhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller kommer arbeta med inköp, avtal, leverantörer eller administration av leveransreskontran

Innehåll

- Urvalsmetoder för bättre leverantörer
- Leverantörspolicy - hur kan vi bedöma/värdera våra leverantörer?
- Vilka risker / möjligheter möter leverantörerna under året?
- Hur läser vi resultat och balansräkningen?
- Hur ligger vår leverantör till i sin bransch?
- Mönster och samband för olika typer av leverantörer
- Vilka leverantörer överlever inte nästa år?
- Vad medför leveransstörningar i förseningstider och kostnader?
- Vilka lagar och regler kan påverka valet av en leverantör?
- Hur kan vi styra och förhandla avtal och betalningsvillkor effektivare?
- Vad händer om vi inte betalar leverantörer i tid?
- Hur har vi koll på våra leverantörer?
- Vad händer om en leverantör hamnar på obestånd?

Kontakt

För mer information kontakta oss