OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 började gälla i mars 2016. Känner du till de bindande föreskrifter som du som chef är ansvarig att följa när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö? Vill du uppdatera dina kunskaper och få tankar och verktyg för att se till att din organisation gör det som krävs för att säkerställa att ni arbetar på rätt nivå med systematiskt arbetsmiljöarbete? Utbildningen riktar sig till dig som är chef/ledare, skyddsombud eller till dig som arbetar med HR.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig och är chef/ledare, skyddsombud eller till dig som arbetar med HR 

Innehåll

1 dag

Under OSA utbildningen går vi bland annat igenom:

• Syfte
• Tillämpningsområde
• Definitioner
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Kunskaper, mål och detaljer från organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

Det är både relevant information och diskussioner, stora som små, som är av högsta vikt att känna till då föreskriften är bindande och obligatorisk för chefer att känna till och agera efter. Föreskriften har funnits sedan 2015 men det är fortfarande stora utmaningar ute i organisationerna där efterlevnaden av dessa varierar. Att arbeta aktivt med organisatorisk och social arbetsmiljö är grundläggande för att verksamheten ska fungera och sätter goda förutsättningar för hållbar utveckling och nöjda, hälsosamma medarbetare.

Gällande systematiskt arbetsmiljöarbete finns det krav på både kunskaper och mål. Dessutom regleras särskilda organisatoriska och sociala faktorer som omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska exempelvis se till att chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Det ska dessutom finnas mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att främja hälsa och motverka organisationens förmåga att hantera ohälsa. Utöver det finns det exempelvis föreskrifter om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Upplägget är ett förslag, hör gärna av dig om du vill diskutera andra möjligheter som passar dig/er.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss