Säker kemikaliehantering

Grundkurs i kemikaliehantering. Oavsett om du arbetat länge i en miljö som hanterar kemikalier eller inte så är det bra att uppdatera kunskapen om kemikaliers påverkan på dig och din arbetsmiljö. Utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikalier i ditt arbete, ansvarar för inköp eller på annat sätt kommer i kontakt med kemiska produkter. Ingen särskild förkunskap krävs.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikalier i ditt arbete, ansvarar för inköp eller på annat sätt kommer i kontakt med kemiska produkter. Ingen särskild förkunskap krävs.

Innehåll

Syfte: Alla ska kunna förstå och agera med säkerhetsfokus för att förebygga tillbud och olyckor på sin arbetsplats.

Utbildningen baseras på den miljö- och arbetsmiljölagstiftning som finns inom kemikalieområdet med fokus på kraven från REACH och hur ni får en säker kemikaliehantering. Under utbildningen hanterar vi både miljö- samt arbetsmiljöfrågor som förknippas med kemikaliehantering samt hur man genomför riskbedömning i praktiken utifrån kraven i kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19. Föreläsning varvas med gruppövningar och diskussioner under denna heldagsutbildning.

Målet är att deltagarna ska få kunskap och insikt i varför det är viktigt att skydda sig själv samt andra och hur man praktiskt går till väga. Att förstå hur man tolkar ett säkerhetsdatablad för att kunna ta reda på risker och få en övergripande kemikaliekunskap inom relevanta områden.

Under dagen berörs dessa områden:
- Kemikalier - en överblick
- Riskbedömning - vad, hur och varför?
- Utbildning och kommunikation
- Beredskap, skydd och nödläge
- Märkning och säkerhetsdatablad
- Skyltning och förvaring
- Avfallshantering
- Dosering, blandning, användningsområden, praktiska erfarenheter
- Vad måste ni som har ett arbetsmiljöansvar dokumentera?
- Hur hänger lagstiftningen ihop med detta?

Omfattning

En dag

Kontakt

info@foretagsutbildarna.se