Visuell svetskontroll

I en allt hårdare internationell konkurrens, blir det än viktigare att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. Många svetsande företag lägger ansvaret för den visuella svetskontrollen på svetsarna (som egenkontroll). Upplägget är bra, men förutsätter erforderlig kunskap kring svetsbeteckningar och kvalitetsnivåer samt träning i att värdera svetsar mot gällande kravstandard (ISO 5817 / ISO 10042. I den här utbildningen ges deltagarna kunskap att självständigt kunna utvärdera kvaliteten hos svetsförband med hjälp av visuell kontroll. Detta innefattar att kunna särskilja och identifiera olika typer av svetsdiskontinuiteter, kunskap om kravstandarden SS-ISO 5817, kännedom om mätdon / mätteknik samt rutiner för rapportering.

Innehåll

Svetsbeteckningar på ritning SS-ISO 2553
- Genomgång av standarden för svetsbeteckningar
- Tillämpningsövningar
- Gemensam redovisning / genomgång

Standard för visuell svetskontroll
- Genomgång av standarden för visuell svetskontroll (SS-ISO 17637)

Acceptanskrav för svetsförband
- Vad ligger till grund för konstruktörens val av kvalitetsnivå ?
- Hur påverkar valet av kvalitetsnivå kostnadsbilden ?
- Genomgång av acceptanskriterier för kvalitetsnivåer enligt SS-ISO 5817


Utrustning för visuell kontroll
- Genomgång av hjälpmedel och svetsmått
- Arbetsgång och mätteknik vid visuell kontroll av svetsförband

Praktisk träning i visuell svetskontroll
- Kontroll av ett antal svetsade objekt under lärarhandledning, vilket avslutas med en
gemensam presentation och genomgång

Teoretiskt prov – visuell kontroll
- Prov omfattande de krav som specificeras i SS-ISO 5817 samt teknik och utförande av visuell svetskontroll. Upplägg: 10 st flervalsfrågor, 5 st essäfrågor samt visuell bedömning av 1 st svetsat objekt.

Efter avslutad utbildning genomförs ett prov. För godkänt resultat erfordras minst ett resultat av 70 %.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss