Vi breddar vår kunskap inom flexibelt- och distansarbete

Projekt – Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg 
Att vara en flexibel arbetsgivare är nödvändigt i dagens arbetsliv och gynnar både företagen och medarbetarna. Men vi är medvetna om att det finns utmaningar med denna typ att flexibilitet, utmaningarna varierar dock beroende på bransch och företagsstorlek. Som ett tjänstemannaföretag och i linje med vårt arbetssätt har vi som organisation och medarbetarna stor chans att påverka distans.  

Vi är övertygade om värdet av att erbjuda våra medarbetare en balanserad arbetslivsstil och möjligheten att anpassa sina arbetsuppgifter. Därför deltar vi på Företagsutbildarna i projektet Flexibel omställning. Vi tror på flexibilitet för hållbarhet och det finns flera skäl till varför vi engagerar oss i detta projekt.  

 

Vi blir pålitliga rådgivare inom kompetensförsörjning med fokus på distansarbete och flexibla arbetsplatser

Den här kunskapen kommer verkligen att gynna våra kunder och medlemmar på flera sätt. Vi kommer att utöka vårt perspektiv, få en stor förmåga att förstå de föränderliga behoven hos företagen och bli en pålitlig rådgivare när det kommer till flexibla arbetsplatser. 

Vid företagsbesök och speciellt vid behovsanalyser kommer vi nu ha en djupare kompetens inom ämnet. Insikten vi hoppas få av projektet kommer ge oss verktygen att identifiera liknande behov hos kunderna, vi kan anpassa vårt stöd och våra tjänster för att matcha specifika utmaningar och möjligheter som företagen står inför.  

Genom att öka vår förståelse för flexibla arbetsformer och kompetensförsörjning, kommer vi att kunna erbjuda ännu mer målinriktad och skräddarsydd rådgivning och stöd. 

Vi ser mycket fram emot att utforska möjligheterna och utmaningarna med flexibla arbetsformer och att gemensamt skapa en mer inkluderande och innovativ arbetsmiljö. Vi tror att nyckeln till att attrahera och behålla talanger är att hålls oss flexibla och lyssna på medarbetarna.  

Medarbetare som påverkar 

Detta projekt innehåller både enkäter, djupintervjuer, tematräffar och analyser av oss som företag och även andra företag som deltar. Projektet ger även våra medarbetare chansen att vara med och påverkar hur vi kommer att arbeta flexibelt i framtiden på Företagsutbildarna. Som deltagare i projektet hoppas vi få tillgång till kunskap och resurser som vi kan använda för att stärka oss som arbetsplats.  

Vad är flexibla arbetsplatser? 

För oss innebär det inte endast hem- eller distansarbete utan att kunna erbjuda flexibilitet mellan arbets- och privatlivet samt att undvika onödigt resande. Genom att erbjuda flexibla arbetsformer kan vi bredda vår rekryteringsbas och locka rätt kompetens. I vårt utvecklingsben IUC Gävleborg har vi medarbetare som utgår från både Bollnäs, Söderhamn, Gävle, Sandviken och Hudiksvall.  

Om projektet 

Projektet är ett initiativ från Högskolan i Gävle tillsammans med Propell och Sandbacka park och stöds av Region Gävleborg och Tillväxtverket. 

Läs mer om projektet hos Högskolan i Gävle

Dela denna nyhet via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post