Imerys har behållt sin personal i över 20 år

Imerys PCC fabrik byggdes 2004 inne på Metsä Boards (dåvarande M-real) område i och med att Imerys tecknade ett 10-årskontrakt med Metsä board. Då som nu är vi leverantör av fyllnads- och bestryknings pigment, både till Metsä Board och SCA. Vi är en kemisk processindustri där bränd kalk är en del av råvaran, den andra delen är CO2 från […]