Vad innebär TLP10?

Riktlinjer Riktlinjerna för TLP10 har tagits fram på uppdrag av arbetsmarknadens parter som en del i strävandena att minska antalet truckolyckor och främja en effektiv produktion. Syftet är att tydliggöra en partsgemensam syn på mål och riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter.  Det medför att arbetsgivare uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar. […]