Vad innebär TLP10?

Riktlinjer

Riktlinjerna för TLP10 har tagits fram på uppdrag av arbetsmarknadens parter som en del i strävandena att minska antalet truckolyckor och främja en effektiv produktion. Syftet är att tydliggöra en partsgemensam syn på mål och riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter.  Det medför att arbetsgivare uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar.

 

Det här behöver du som arbetsgivare veta vid val av truckutbildare

När en arbetsgivare planerar att beställa en truckförarutbildning, är det viktigt att se till att utbildningen följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer. För att kunna göra detta är det nödvändigt att få tydlig information om kursens innehåll och upplägg från utbildningsanordnaren och se till att utbildningen följer dessa riktlinjer.

 

Vem har tagit fram TLP 10 och varför? 

TLP10 är framtaget i samarbete mellan arbetsmarknadens parter och med värdefullt expertstöd från Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna.

 

8 viktigaste skillnaderna mellan TLP2 och TLP10?

TLP10 ersätter den tidigare versionen TLP2, dessa punkter är en sammanställning av de viktigaste skillnaderna.

   

   1. Läroplan och riktlinjer: I TLP10 används riktlinjer istället för specifika läroplaner som i TLP2. Utbildningstiderna baseras på erfarenheter från utbildningsföretag.
   2. Truckkategorier: I TLP10 har drag-/flaktruckar och terminaldragtruckar en egen kategori D. Motviktstruckar är nu alla grupp B oavsett lyftkapacitet.
   3. Nya kategorier: TLP10 inkluderar en ny kategori för teleskoplastare som används med gaffelarmar eller liknande. Container-/timmertruckar delas upp i C3a och C3b.
   4. Kunskapsmål och prov: TLP10 har något annorlunda gruppering av teoretiska kunskapsmål. Praktiska prov är mer specificerade.
   5. Uppfyllnad av krav: I TLP10 kan man kvalificera sig direkt för en C-truck utan att gå igenom en B-utbildning. Tydligare regler för när ett utbildningsintyg gäller för andra trucktyper.
   6. Repetitionsutbildning: TLP10 inkluderar behovet av repetitionsutbildning.
   7. Truckinstruktörers roll: En ny sektion behandlar förväntningar på truckinstruktörer.
   8. Arbetsskador och olycksfall: TLP10 tar upp frågor om arbetsskador till följd av truckanvändning och inkluderar olycksfallshistorier för diskussion.

   

  Riktlinjernas två delar

  TLP10 innehåller två delar med olika fokusområden.

  Del 1 anger kunskaps- och färdighetsmål främst för dem som anordnar truckförarutbildning och för de arbetsgivare som önskar vägledning i valet av utbildning för sin personal. Det kan vara frågor som:
  – Vad krävs för att köra truck
  – Vilka trucktyper som finns

  Del 2 innehåller en vägledning för hur målen kan uppnås och hur utbildning kan genomföras samt en beskrivning av truckinstruktörens roll:
  – Om truckutbildning och genomförandet

   

  Kan man uppgradera sitt TLP2 till TLP 10?

  Ja, det sker automatiskt efter en repetitionsutbildning.

   

  Utbildningen TLP 10 ger truckföraren kunskapar om:

  Riktlinjerna syftar till att utgöra en grund för höjd kompetens hos truckförare med målet att: 

  • Öka säkerheten

  • Minska personskadorna

  • Förbättra effektiviteten

  • Sänka kostnaderna

   

  Vad krävs för att få köra truck?

  Generellt gäller att en truckförare:

  • Ska ha fyllt 18 år

  • Ska ha lämpliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet samt gott omdöme och ansvarskänsla 

  • Ska ha dokumenterade kunskaper och färdigheter för att använda trucken säkert 

  • Ska ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck på arbetsplatsen

   

  Företagsutbildarna följer TLP10 läroplan

  Vi på Företagsutbildarna ser alltid till att ha den senaste kunskapen om lagar och regler. Vi levererar högkvalitativa utbildningar där du som företag ska kunna lita på att utbildningen innehåller alla de delar som krävs av arbetsmiljölagen.

   

  Utbildningar som behövs utöver TLP10 är:

    

   Läs hela materialet om riktlinjer för TLP10 hos prevent

   Dela denna nyhet via:

   Facebook
   Twitter
   LinkedIn
   E-post