Imerys har behållt sin personal i över 20 år

Imerys PCC fabrik byggdes 2004 inne på Metsä Boards (dåvarande M-real) område i och med att Imerys tecknade ett 10-årskontrakt med Metsä board. Då som nu är vi leverantör av fyllnads- och bestryknings pigment, både till Metsä Board och SCA. Vi är en kemisk processindustri där bränd kalk är en del av råvaran, den andra delen är CO2 från […]

Arbetsmiljöverkets regelomstrukturering – nya föreskrifter 2025

Arbetsmiljöverket har infört en ny regelstruktur, som börjar gälla  från och med 1 januari 2025, beslutad av generaldirektören den 15 september 2023. Tre huvudgrupper av föreskrifter De nya reglerna är uppdelade i tre kategorier , vilket ska ge en mer överskådlig struktur för arbetsmiljöarbetet. 67 föreskrifter blir 15 stycken – i stort sett samma regler som […]

3 nycklar till en framgångsrik arbetsmiljö

Arbetsmiljö 3 tips

3 nycklar till en framgångsrik arbetsmiljö Mats Lindberg är en av våra mest frekventa konsulter som framgångsrikt har utbildat våra medlemmar och kunder i arbetsmiljö i många år. Hans ledord är ”Hel hem – vill tillbaka”. – Som utbildare inom arbetsmiljö har jag förmånen att få kunskap om och inblick i många olika typer av […]