Arbetsmiljöverkets regelomstrukturering – nya föreskrifter 2025

Arbetsmiljöverket har infört en ny regelstruktur, som börjar gälla  från och med 1 januari 2025, beslutad av generaldirektören den 15 september 2023.

Tre huvudgrupper av föreskrifter

De nya reglerna är uppdelade i tre kategorier , vilket ska ge en mer överskådlig struktur för arbetsmiljöarbetet.

  1. Grundläggande regler
  2. Övriga regler
  3. Produktregler 

Bild från arbetsmiljöverket med karta över den kommande regelstrukturen.

67 föreskrifter blir 15 stycken – i stort sett samma regler som tidigare

Förenklat betyder detta att de 2 300 paragraferna i de nuvarande 67 föreskrifterna istället blir insorterade under 15 mer övergripande föreskrifter. 

Samtliga regler har genomgått en språklig översyn för att förenkla och förtydliga dem. Allmänna råd har också reviderats, och onödiga dubbelregleringar har eliminerats för att göra reglerna mer tillgängliga och begripliga.

Bygg- och anläggningsbranschen påverkas mest

Reglerna är i stort sett desamma förutom inom området för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare, där det har tillkommit nya regler, särskilt i de tidiga stadierna av byggprocessen. Detta är något vi planerar att hålla utbildning i med start våren 2024.

Man har också tydliggjort rollerna i den nya strukturen.
  1. Arbetsgivare
  2. Byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare
  3. Tillverkare

Med detta vill arbetsmiljöverket göra det enklare att se vilka regler som gäller för vem.

Arbetsmiljöverket har skapat en paragrafnyckel för att kunna navigera och se vart paragraferna har hamnat i de nya föreskrifterna.

Tydligare ansvarsfördelning och SAM-process

Den nya regelstrukturen syftar till att öka överblicken, tydligheten om ansvarsfördelningen, samt förbättra enhetlighet och begriplighet genom ett enklare språk. Det betonas att många föreskrifter kan gälla samtidigt i en verksamhet.

För många arbetsgivare är det läge att under 2024 se över sina rutiner och ledningssystem. Detta för att hänvisningar till föreskrifter ska stämma 1 januari 2025. De nya föreskrifterna kommer att heta 2023:1-15, det vill säga nya förutsättningar att hänvisa till.

Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida

Se våra utbildningar i arbetsmiljö

BAM – Bättre arbetsmiljö
SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
Byggarbetsmiljösamordnare BAS P/U
Arbetsmiljö för chefer
Entreprenadjuridik

Kommande utbildningar kring nya reglerna
Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket – bygg och anläggning
kontakta oss för mer info

Dela denna nyhet via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post